Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và pháp lý

Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh không chịu bất kỳ yêu sách trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, bao gồm mọi loại thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác.

Thông tin trên trang web này được quản trị trang web của Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh có trụ sở tại thành phố Hà Nội, Việt Nam duy trì và cập nhật. Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh sẽ xác định các đường link liên kết nào sẽ được kết hợp trên trang web của mình. Các đường link liên kết không ngụ ý xác nhận bởi Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh về tính chính xác của thông tin có trong đó hoặc của các quan điểm được thể hiện. Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được liên kết hoặc được đề cập từ các trang này. Các câu hỏi và nhận xét liên quan đến thông tin trên các liên kết này sẽ được gửi tới Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh để nhận được câu trả lời.

Thông tin được cung cấp trên trang web này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nơi sự phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ chịu sự điều chỉnh của Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh hoặc các công ty con và chi nhánh của Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh đối với yêu cầu đăng ký trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó.

Không được sao chép bất kỳ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh.

Lưu ý: Sản phẩm là thuốc Đông y cao cấp, có tác dụng trừ ho, bổ phế, hóa đờm với các chứng ho do cảm lạnh, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ho do viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản. Luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng