Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh

Cả gia đình không sợ ốm, ho nhờ Bảo Thanh

Chúng tôi là một gia đình gồm nhiều thế hệ. Từ ông bà tới bố mẹ, chúng tôi và các cháu nhỏ. Cả nhà rất đông vui nhưng những lúc bị ốm thì hay ốm cả nhà. Nhưng không sao vì đã có Bảo Thanh. Ông bà có siro ho Bảo Thanh. Bố mẹ và chúng tôi có siro ho Bảo Thanh, viên ngậm ho Bảo Thanh luôn bên mình. Cháu nhỏ có siro ho Bảo Thanh trẻ em. Cả gia đình không sợ ốm ho nhờ Bảo Thanh.