Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh

Bài thuốc Cổ phương 300 năm
gia thêm
Ô mai, vỏ quýt, mật ong
Kế thừa và phát huy bản sắc y học cổ truyền Phương Đông và kinh nghiệm dân gian Việt Nam
Giải thưởng
Giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt”  do Bộ y tế trao tặng
Giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” do Bộ y tế trao tặng
Nhãn hiệu thuốc ho được tin dùng số 1
Nhãn hiệu thuốc ho được tin dùng số 1
1 trong 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam
1 trong 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam
2  trong 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam
2 trong 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam
Giải thưởng “Thương hiệu uy tín chất lượng Asean”
Giải thưởng “Thương hiệu uy tín chất lượng Asean”
0.04341 sec| 591.414 kb