Bổ Phế Trừ Ho
BỔ PHẾ TRONG PHÒNG VÀ TRỊ HO Ở NGƯỜI CAO TUỔI
BỔ PHẾ TRONG PHÒNG VÀ TRỊ HO Ở NGƯỜI CAO TUỔI
Bài thuốc Cổ phương
gia thêm
Ô mai, vỏ quýt, mật ong

Kế thừa và phát huy bản sắc y học cổ truyền Phương Đông
và kinh nghiệm dân gian Việt Nam

Giải thưởng

Logo ngôi sao thuốc Việt
Giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt”
do Bộ Y Tế trao tặng
Bộ sản phẩm
Bảo Thanh – Siro hỗ trợ điều trị ho được Tin Dùng số 1 năm 2013
Bảo Thanh – Siro hỗ trợ điều trị ho được Tin Dùng số 1 năm 2013
Viên ngậm Bảo Thanh – Sản phẩm số 1 trong dòng viên ngậm trị ho – 2014
Viên ngậm Bảo Thanh – Sản phẩm số 1 trong dòng viên ngậm trị ho – 2014
Bảo Thanh - Ngôi sao thuốc Việt – 2015
Bảo Thanh - Ngôi sao thuốc Việt – 2015
Bảo Thanh – Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam – 2015
Bảo Thanh – Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam – 2015
Viên ngậm Bảo Thanh – Sản phẩm số 1 trong dòng viên ngậm trị ho – 2015
Viên ngậm Bảo Thanh – Sản phẩm số 1 trong dòng viên ngậm trị ho – 2015
Viên ngậm Bảo Thanh – Sản phẩm số 1 trong dòng viên ngậm trị ho – 2016
Viên ngậm Bảo Thanh – Sản phẩm số 1 trong dòng viên ngậm trị ho – 2016
Bảo Thanh – Top 20 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam – 2016
Bảo Thanh – Top 20 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam – 2016
Thuốc ho bổ phế được Tin Dùng số 1 – 2017
Thuốc ho bổ phế được Tin Dùng số 1 – 2017
Bảo Thanh – Top 20 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam – 2017
Bảo Thanh – Top 20 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam – 2017
Thuốc ho bổ phế được Tin Dùng số 1 – 2018
Thuốc ho bổ phế được Tin Dùng số 1 – 2018
Thuốc ho bổ phế được Tin Dùng số 1 – 2019
Thuốc ho bổ phế được Tin Dùng số 1 – 2019
Thuốc ho bổ phế được Tin Dùng số 1 – 2020
Thuốc ho bổ phế được Tin Dùng số 1 – 2020